Hållbar framtid

I dagens samhälle konsumerar vi otroligt snabbt och godtyckligt. Vi har liten koll på hur produkterna är tillverkade. Vi importerar väldigt mycket från andra länder och har inte riktigt koll på hur hållbara de är. Vi tittar ofta på priset och det ska vara billigt i stället för hur produkter är tillverkade, transporterade, vad de innehåller etc.

 

Affärsidé

Planet4us affärsidé är att verka för en mer och mer hållbar planet genom att publicera faktabaserad, tydlig och lättillgänglig hållbarhetsinformation om företag och deras produkter.

 

Framtid

Planet4us vill vara med och påverka framtiden genom att erbjuda sina tjänster inom Hållbarhet och få producenter att förstå sin baslinje, var de befinner sig just nu och hur de kan bli bättre. Konsumenterna ska också få verktyg för att kunna göra hållbara val i framtiden.