Planet4us kan vara ett  stöd i verksamhets processen från att göra en förstudie till att hjälpa till med hållbara mål i styrkort eller verksamhetsplanering.

 

integration

Vi kan också genomföra och ta helhetsansvar för hållbara projekt på plats hos producenten eller på distans. Vi har ett antal färdiga standardanslutningar där du inte behöver göra några anpassningar för att börja arbeta med din integration. Om du har behov av en speciellt anpassad integration med Planet4us erbjuder vi möjligheten att bygga en anpassad anslutning. För detta behöver du ofta en integrationskonsult och du kan välja att anlita oss på Planet4us eller använda externa integrationskonsulter. Om du är kunnig inom teknik och vill inrätta en integration till Planet4us själv, har vi ett standardgränssnitt för dig att använda.

integration

Tjänst Input (API) för att hela tiden förse Planet4us ranking med data i realtid.

Läs mer right

 

Tjänst Output (API) som kommunicerar med producentens system för att visa upp insamlat data från planet4us.

Läs mer right

 

Smart formulär, där hållbarhetsansvarig hos producenten själv kan välja vilka integrationer som är aktuella.

Läs mer right

 

Exempel på integration från Planet4us till kundens externa webb.

framsida1