Granskning

Planet4us granskar och jämför sådant som konsumenten själv har svårt att kontrollera, till exempel hur olika eko grädde egentligen har för kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv.  Vilken grädde är bäst inte bara ur ekonomi utan i många andra aspekter så som transporter, djurhållning, tillverkning, utsläpp m.m.

Testerna utförs av professionella och ackrediterade laboratorier i samarbete med Planet4us.