Stipendiefond

Planet4us stipendiefond kommer att användas till initiativ inom Hållbarhetsområdet. Det är viktigt för Planet4us att utvecklingen går åt rätt håll och Planet4us vill vara med och påverka framtiden. Stipendium kan delas ut till företag, forskare, ungdomar och projekt inom området. Planet4us kommer att göra egna avsättningar till fonden vid vissa uppnådda mål i ranking, hållbarhetskampen, intäktsmål för företaget Planet4us. De första insättningarna kommer att genomföras i och med kampanjen med att samla in hållbarhetsdata från alla företag i Sverige.