Mer om Anna Gedda

På sikt vill vi att hela produktionskedjan ska vara transparent. Vi har som mål att det ska finnas hos alla strategiska leverantörer 2018. Vi har testat en ny metod på tre fabriker där övertiden minskat, lönerna gått upp och kanske viktigast att de som arbetar där ser förändringen. Nu ska vi skala upp det arbetet till 60 fabriker. Vi investerar jättemycket resurser i det här.

Vi är totalt 150 som jobbar med hållbarhet på huvudkontoret i Stockholm. Men arbetet är också integrerat i hela företaget. De blir mer och mer intresserade av det, visar våra undersökningar. Men det upplevs också som komplext och svårt att ta till sig. Ett bra sätt är att försöka involvera kunderna. Vår klädinsamling är ett bra exempel där kunderna kan göra en aktiv handling och vara en del av lösningen. Konsumtionen har positiva effekter på samhällen och skapar arbetstillfällen. Det negativa är den effekt den har på resurser som är begränsade och därför är att sluta kretsloppen den största utmaningen för hela ­modeindustrin.