Konsument

Det är viktigt att Planet4us hjälper konsumenterna att göra fler hållbara val av produkter och tjänster genom verktyg och information.  Genom rankingen av företagen erbjuds den enskilde konsumenten; välja vilket företag man vill köpa från (t ex ICA, Coop eller Axfood) rankingen och valet gäller också eventuella underkategorier (när det gäller livsmedel så blir det olika butikerna, t ex ICA Nära, Maxi, Coop Forum, Coop Konsum) då dessa kan erbjuda bättre eller sämre hållbarhetsval av produkter.

Funktionellt så kommer konsumenten i sin app Hållbarhetskampen kunna scanna in den kod som finns på varan. Slagning sker sedan mot databas där konsumenten får ett antal valmöjligheter ur hållbarhetsperspektiv. Det finns redan i dag konsumentappar som fungerar på samma sätt tex priskoll.se, men då bara ur ett ekonomisk intresse.

Ett scenario kan vara att konsumenten ska köpa grädde och har 5 st olika sorter att välja på i butiken. Konsumenten scannar varan och får då upp en lista på vilken ranking grädden har och vilken som är det bästa eller sämsta alternativet ur hållbarhetsperspektiv. Väljer konsumenten att köpa den bästa varan så får konsumenten poäng i Hållbarhetskampen. Detta kommer att medföra att konsumenten får bonus, klättrar i ranking och topplista bland sina vänner och den totala hållbarhetsrankingen för just den butiken går upp. Planet4us kan också tillföra värde i form av avsättningar till Planet4us stipendiefond. Ju fler som handlar hållbara produkter, ju mer poäng får konsumenten, livsmedelsbutiken och poängsystemet på Planet4us kommer att ha belöningsnivåer. När konsument, livsmedelsbutik har uppnått vissa nivåer så faller det ut bonusar till konsumenten, poäng eller belöningar till livsmedelsbutiken och poäng till Planet4us stipendiefond.

Granskning

Planet4us granskar och jämför sådant som konsumenten själv har svårt att kontrollera, till exempel hur olika eko grädde egentligen har för kvalitet ur ett hållbarhetsperspektiv.  Vilken grädde är bäst inte bara ur ekonomi utan i många andra aspekter så som transporter, djurhållning, tillverkning, utsläpp m.m. Allt hamnar i en databas som sedan kan användas i Företagsranking och Hållbarhetskampen. Planet4us granskning genomförs och finansieras i första hand av så kallad crowdfunding. Producenter och konsumenter kan själva bestämma vilka produkter som ska granskas. Det kan också vara så att en producent själv vill bekosta granskningen för att de själva vet att deras produkt är den bästa på marknaden, de vill att det syns i rankingen på Planet4us också. Det kan också vara så att myndigheter vill ha produkter eller erbjudanden granskade via Planet4us.

Planet4us kommer att anlita de experter som behövs inom respektive område. Testerna utförs av professionella och ackrediterade laboratorier i samarbete med Planet4us.

skiss crowdfundings