Hållbara företag

Planet4us vill försöka påverka producebterna att bli mer hållbara. Genom att ta fram en ranking så kan Planet4us visa och producenterna kan själva se sin baslinje gemfört med andra producenter. Planet4us kan sedan stödja producenterna i att bli bättre.

GRI

 

En viktig grund för rankingen är den internationella standarden GRI (Global Reporting Initiative) och insamling av fakta från företagen. GRI utgörs av riktlinjer för hur en hållbarhetsredovisning ska göras och vad den ska innehålla. Med hållbarhet avses miljömässiga, sociala och till viss del ekonomiska parametrar. GRI:s riktlinjer och parametrar används idag av tusentals företag och organisationer runt om i världen för att hållbarhetsredovisa. Företagsrankingen utgår från företagens egen hållbarhetsredovisning och gemförs sedan mot GRI ett resultat räknas fram.

 

Vad är då GRI?

 

GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell oberoende organisation som hjälper företag, offentliga och andra organisationer att förstå och kommunicera den kritiska hållbarhetspåverkan som en organisation har. GRI har skapat en internationell standard/ett ramverk för hållbarhetsrapportering, som har funnits och utvecklats sedan slutet på 1990-talet. Idag är det versionen G4 som är den senast aktuella. Det är idag tusentals organisationer i mer än 90 länder som använder GRI för sin hållbarhetsrapportering. Ett exempel är att 93 % av de 250 största företagen genomför hållbarhetsrapportering.

Så här har vi räknat Läs mer om GRI