Arbetsgång

För att åstadkomma faktabaserad och trovärdig ranking genomförs följande arbetsgång.

  1. Data och indikatorer som ska ingå i bedömningen väljs ut. 
  2. Data från företagens hållbarhetsredovisningar samlas in. 
  3. Företagens utfall granskas och poängsätts.
  4. Företagens rankas genom en totalpoäng. 
  5. Rankingen publiceras och kommuniceras. 

Exempel

Indelningar/nivåer för planet4us;Bransch och/eller andra områdesindelningar

  1. Företag i en bransch/tillhörande ett område
  2. Hela verksamheten
  3. Olika kategorier av produkter och tjänster
  4. Enskilda produkter och tjänster

Förklaring

En bransch kan alltså ha en ”Bransch 1:a”. Företag inom en bransch kan jämföras med varandra. Kategorierna hjälper konsumenterna att söka hållbarhetsvärderingar för olika områden av produkter och tjänster. För de enskilda produkterna och tjänsterna kan likvärdiga produkter och tjänster rankas och jämföras med varandra