Hållbarhet – vad är det?

Hållbarhet handlar egentligen om att mänskligheten står inför stora utmaningar för att skapa hållbara samhällen och en hållbar värld. Vi måste bl a skaffa ny teknik, ändra våra beteenden och ändra vårt sätt som vi konsumerar på. Konsumenternas kunskap, val och möjligheter att förändra är viktiga.

Hållbarhet

 

Hållbarhet som begrepp blev mer känt genom den fd norska statsministerna Gro Harlem Brundtland, som 1992 via FN sa att hållbar utveckling handlar om att “tillfredsställa männskors behov idag utan att äventyra kommande generationers sätt att tillfredsställa sina behov”. Efter detta har det kommit mer användbara begrepp, definitioner och mått på hela eller delar av hållbarheten som på ett mer konkret sätt kan vägleda. Ett exempel är att den svenska forskaren Johan Rockström tillsammans med andra forskare tagit fram vad som kallas för “de planetära gränserna”. De visar 9 områden och deras gränser för vad jordklotet tål för att kunna säga att den är ekologiskt hållbar.

Hållbarhet i 3 delar

 

Hållbarhet brukar vanligtvis delas upp i tre delar; miljömässigt (ekologiskt), socialt och ekonomiskt. Det finns olika varianter på detta. De tre delarna “miljö-socialt-ekonomi” kan brytas ner i ännu mindre delar, vilket t ex görs av GRI.

Social hållbarhet

 

Handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Ekologisk hållbarhet

 

Handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Ekonomisk hållbarhet

 

Kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.