En tuff tid väntar

Det råder föga tvivel som utmanar till miljömässig hållbarhet är bland det svåraste som mänskligheten någonsin har stått inför och dessa kommer att forma alla aspekter av mänsklig strävan i de närmaste årtiondena.

Planet4us vill vara med och göra skillnad.

Planet4us kommer samla in data som sedan beräknas och datat får ett värde. Dels ser vi en ranking mellan företagen men tar vi alla värden inom Social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet så får vi fram den totala hälsan för företaget. Hälsan speglar hela företagets mående, inte bara den ekonomiska espekten. Hälsan blir sedan ett viktigt styrinstrument för företagets ledning. Planet4us blir ett lednings och styrningsystem.