prod

PLANET4US

Hållbarhetsranking

Planet4us ska vara en öppen site som ska hållbarhetsranka företag, deras produkter och tjänster. 

Mer om hållbarhetsranking

bagkonsument

PLANET4US

Hållbarhetskampen

Planet4us hjälper konsumenterna att göra fler hållbara val av produkter och tjänster genom verktyg och information

Mer om hållbarhetskampen

granska

PLANET4US

Granskning

Planet4us granskar och jämför sådant som konsumenten och producenten själv har svårt att kontrollera.

Mer om granskning

stud

PLANET4US

Stipendiefond

Planet4us stipendiefond kommer att användas till att främja forskning, utveckling och initiativ  inom Hållbarhetsområdet.

Mer om stipendiefond