Processutveckling

Genom att använda BPM-plattformen Barium Live, företag få sina saker gjorda oavsett om det är en enda process eller en fullständig förvandling. Genom att enkelt och snabbt ta fram processer över er verksamhet kan vi hjälpa er att ta fram Hållbara mål som gör er verksamhet mer hållbar. Tillsammans med vår partner Barium inom processutveckling kan vi erbjuda er tjänster för att ta fram och kartlägga företagets processer. Detta kan vara särskilt bra för att t.ex. jämföra transportvägar för att sedan fatta hållbara beslut som gynnar vår planet. Planet4us samarbetspartner har global vana att just ta fram dessa processer.